Aanvraag EHBO bij evenementen

U kunt een aanvraag indienen voor ondersteuning van hulpverleners voor uw fietstocht, sporttoernooi, evenement, spel(mid)dagen etc. Dit zijn getrainde Eerste Hulpverleners die met voldoende materiaal bij uw activiteit aanwezig zijn.

Stuur een mail naar de coördinator voor de ondersteunende hulpverlening (posten) , e-mail: posten@ehbowarmenhuizen.nl

Deze ondersteuning is niet geheel kosteloos. Kosten voor EHBO zijn € 7,50 per uur voor 2 hulpverleners. De coördinator bespreekt met u vooraf welke kosten er gemoeid zijn. Wij zullen altijd proberen om aan uw aanvraag te voldoen. Daar de EHBO vereniging een vrijwilligersorganisatie is, zijn aanvragen voor doordeweekse dagen beperkt in te vullen. Er wordt van u verwacht dat u de EHBO ‘ers tijdens de hulpverlening op uw kosten iets te eten en te drinken aanbiedt. Per hulpverlening zijn er twee hulpverleners aanwezig. Een hulpverlening dient men minimaal 3 maanden van tevoren aan te vragen.

Aanvraagformulier EHBO voor evenementen

Wilt u een aanvraag indienen, download dan hier het aanvraagformulier en mail dat naar posten@ehbowarmenhuizen.nl.

Na uw aanvraag krijgt u van ons zo spoedig mogelijk bericht of wij aan uw aanvraag kunnen voldoen.