Contact

Het bestuur:

Veel mensen denken dat wij een eigen kantoor hebben en dat wij betaald worden voor hetgeen wij doen. Was het maar waar!
Het bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers, en het werk voor de vereniging wordt vanuit huis in de vrije uurtjes gedaan.

Iedereen heeft zijn eigen taak binnen het bestuur. Wilt u iets vragen of doorgeven, dan kunt u hieronder zien bij wie u hiervoor terecht kunt

Voorzitter

Y. Quant
Telefoonnummer

Penningmeester

S. A. Bruin
Telefoonnummer 06 57327130

penningmeester@ehbowarmenhuizen.nl

Secretaris

W. Kemper
ehbowarmenhuizen@gmail.com

Bestuurslid Posten en Materiaalbeheer

H. de Boer

posten@ehbowarmenhuizen.nl

Bestuurslid Algemeen

M.Kuilboer-Pronk

Kaderinstructeur